A l’Assemblea General Extraordinària del dia 11 de febrer de 2019, celebrada a la seu social amb el quòrum exigit pels estatuts de l’associació, es va acordar per unanimitat la composició de la nova Junta de l'AAPP

La Junta queda formada pels següents socis:

 

President: Jose Manuel Veloso Domonte

Vicepresident: Antoni Armengol Naudi

Secretari: Gonzalo Mendoza Rodriguez

Tresorer: Alberto Garcia Martin

Vocals:

Antonio Cebrian Arnal (nou vocal)

Eva Garcia Alba

Moises Pernia Moreno

Xavier Linde Castro

Xavier Feliubadaló Moles

Ha cessat per raons personals com President, el Sr. Vicenç Soto, a qui agraim la seva dedicació i temps en pro del nostre esport.