Reglament del Rànquing d'Andorra, dels Campionats d'Andorra Individual i Parelles i calendari de la temporada

PROVISIONAL (17 juny 2017) Reglament de l'AAPP relatiu a les proves de rànquing d'Andorra de la temporada i Campionat d'Andorra Individual i Parelles 

Regles del joc i la seva aplicació 

 • Les regles aplicables en les competicions Rànquing d’Andorra i Campionat d’Andorra Invididual i per Parelles són les que consten en aquest document. La inscripció i la participació a les competicions implica l’acceptació ímplicita d’aquest Reglament i de totes les normes que se’n deriven de les entitats organitzadores incloent el tractament de les dades de caràcter personal, l’acceptació de difusió d’imatges i dades dels participants de caràcter promocional.
 • La inscripció i participació a les competicions organitzades per l'AAPP implica tanmateix l’acceptació i declaració per part del jugador/a de que es troba en plenes condicions físiques i de salut per a la pràctica del Pitch&Putt.
 • Les regles del Pitch&Putt a Andorra són les corresponents al Reglament del Pitch&Putt de Catalunya, en vigor des del 7 d’abril de 2010 i i en base a les aprovades per l’EPPA i la FIPPA. Les regles aplicables en tornejos internacionals i tornejos EPPA són les actualitzades i aprovades per l’EPPA i la FIPPA per a aquestes competicions, actualitzades al seu reglament en vigor des de juny de 2014.
 • Els procediments i recursos en matèria de disciplina esportiva, modificació de calendari, suspensió o modificació de les proves són competència del Comitè de Competició i disciplina i de la Junta directiva de l’AAPP.

Recursos del jugador/a

 

MODALITAT I CATEGORIES

El RÀNKING NACIONAL D’ANDORRA de P&P és un sistema per comptabilitzar les actuacions individuals de cada jugador/a en un conjunt de proves nacionals, individuals i dirigit anyalment per l'AAPP.

Modalitat de joc

La modalitat de joc per a totes les proves del rànquing serà STROKEPLAY EPPA.

La modalitat de joc per al campionat d’Andorra individual i el de Parelles, será STROKEPLAY mides catalanes.

La modalitat de joc per al campionat d’Andorra individual, será STROKEPLAY mides catalanes. 

La modalitat de joc per al campionat d’Andorra Parelles, será  GREENSOME CHAMPMAN mides catalanes.       

Categories 

Hi haurà quatre categories generals dins de la competició Rànquing d’Andorra: absoluta, femenina, sènior (persones que compleixin els 55 anys en l’any en curs) i infants fins a 16 anys (complerts l’any en curs) i dues categories de hàndicap, inferior i superior.

A les proves de Campionat d’Andorra Individual i per Parelles hi haurà una classificació scratch i una de hàndicap indistintes.

 

TEMPORADA 2015-2016

La Temporada del Rànquing Nacional d’Andorra començarà juliol i s’acabarà el maig de l'any següent, salvat que per raons de calendari o de condicions meteorològiques, s’hagin de modificar les dates.    

Funcionament de les proves

Per a la confecció del rànquing es faran 8 proves –4 a cada camp– tal com segueix:

 • L’any 2017 es faran 5 proves de Rànquing d’Andorra.

 • L’any 2018 es faran 3 proves de Rànquing d’Andorra.

 • De les 8 proves a realitzar, els jugadors podran excloure un màxim de 2 proves (1 prova de cada camp), és a dir, que únicament s’hauran de jugar 6 proves per poder optar a classificacions internacionals (3 proves a cada camp) i als premis de final de temporada.

Classificació de jugadors

Els jugadors que representaran Andorra en competicions internacionals seran els que es van classificar segons el Reglament de l'any anterior.

Classificació per participar en les competicions

Per representar Andorra en el Competicions internacionals, excepte pel Campionat del Món, es crearà un equip de 6 jugadors:

 • Per aquestes competicions i d’una forma automàtica, una part de l’equip estarà format pels 4 primers classificats del Rànquing d’Andorra.
 • Per als 2 llocs restants, els jugadors que hagin quedat entre el 5è i el 10è lloc –ambdós inclosos– participaran en una fase prèvia classificatòria que determinarà el Comitè de Competició.

Per representar Andorra en el Campionat del Món per Equips, es formarà un equip de 3 jugadors:

 • Es classificarà el primer del Rànquing i es farà una fase prèvia eliminatòria TRIALS del 2n al 8è classificats –ambdós inclosos–, més una wildcard, que competiran per cobrir les altres dues places a l'equip. El Comitè de Competició determinarà les condicions en què s’haurà de jugar aquesta fase prèvia.
  NOTA: Modificació del reglament publicat anteriorment:
  Per poder completar un nombre de 8 jugadors als Trials, la comissió esportiva decideix atorgar una wildcard per poder accedir als trials que es comunicarà abans de l'inici dels trials.

  TRIALS:
  Es faran al camp de Xixerella els dies 4 i 5 de juny.
  Dissabte es faran 2 voltes de joc (36 forats) en strokeplay entre els 8 jugadors que determinaran els 4 millors classificats.
  Aquests 4 jugadors s'enfrontaran en matxplay entre ells (3 partides) d'on s'obtindrà la segona i la tercera plaça de l'equip.
  El següent jugador classificat als trials es proposarà com a capità i en cas eventual com a jugador reserva.

Classificació per participar a les competicions de tipus "Open"

A part dels 6 primers classificats absoluts del Rànquing d’Andorra es classifiquen també les 2 primeres senyores, el primer classificat júnior, els 2 primers classificats sèniors i el Campió d’Andorra individual que tindrà plaça assegurada per jugar Opens.

En cas de disposar de més invitacions aquestes s’atorgaran per ordre de classificació del rànquing.

 

CALENDARI, SEU DE LES PROVES I ENTRENAMENTS

Les dates de les proves són les que es troben publicades al Calendari de l'AAPP i al final d'aquest Reglament

La Junta de l’AAPP es reserva el dret de modificar el calendari si fos necessari.

 • Rànquing d’Andorra:  Els jugadors podran escollir un dels dies proposats per jugar cada prova.
 • A partir dels suggeriments i les sol·licituds dels jugadors participants en el rànquing de l’última temporada, s’obriran sortides per les proves de rànquing també els divendres, sempre que hi hagi un mínim de 3 jugadors. Aquests jugadors hauran d’acordar l’horari amb el director del camp on es jugui la prova. Aquesta opció quedarà condicionada al criteri del director del camp. En aquest cas els jugadors que ho desitgin podran inscriure’s fins al dia anterior a les 18 h.  El camp haurà de comunicar amb la suficient antelació a l’AAPP i als jugadors, que hi haurà aquesta sortida extraordinària en divendres, tot indicant el seu horari.
 • Campionat d’Andorra Individual: Es jugaran dues proves en un únic dia. Aquest campionat es desvincula totalment del Rànquing d’Andorra, no puntuant per rànquing ni atorgant punt de bonus en la classificació.
 • Campionat d’Andorra per Parelles: Es jugaran dues proves en un únic dia. 
 • El Campionat d’Andorra Individual i Parelles passarà a jugar-se amb mides catalanes, a diferència del Rànquing d’Andorra que continuarà sent en mides EPPA. Podran utilitzar-se 7 pals i les sortides seran indistintament amb o sense tee.
 • El Campionat d’Andorra Individual i Parelles es jugaran exclusivament les dues proves en diumenge, a excepció de força major per condicions meteorològiques cas en el qual l’AAPP decidirà.
 • Qualsevol jugador no resident a Andorra amb llicència en vigor de la FCPP pot participar al Rànquing d’Andorra i als Campionats d’Andorra Individual i al de Parelles
 • Els entrenaments del rànquing es podran fer fins al dia anterior al que el jugador s’hagi inscrit. Per a les sortides que es facin els divendres, i exclusivament pels jugadors inscrits a jugar aquest dia, el camp es tancarà dues hores abans de l’hora prevista de l’inici de la prova. Abans d’aquestes dues hores, els jugadors podrán realitzar els seus entrenaments.
 • Pels Campionats d’Andorra Individual i de Parelles, només es podrà entrenar fins a les 18h del dia anterior a la celebració de les proves.    

 

INSCRIPCIONS I SORTIDES

Inscripcions

 • Les inscripcions podran fer-se fins a les 18h del dia anterior a jugar la prova, havent-se de dirigir directament de forma personal o per telèfon, al camp on s’ha de realitzar. 

 • Els jugadors que vulguin participar, en el moment de fer la inscripció, hauran de tenir la llicència federativa catalana en vigor.

 • Els jugadors que no disposin de llicència vigent podran jugar la prova amb handicap 0, però no ocuparan lloc a la classificació del rànquing ni del campionat d’Andorra.

Preus de les inscripcions

 • L’import a pagar per jugador i prova serà de 18€.
 • Els infants fins a 14 anys pagaran 14€.

Sortides

 • L’ordre als tees de sortida del Rànquing d’Andorra serà aquesta temporada per hàndicap des de la primera prova fins a la penúltima inclosa. L’última prova de rànquing serà per ordre de classificació absoluta del rànquing.

 • L’ordre dels tees de sortida del Campionat d’Andorra Individual serà, en la primera prova (primer camp) per ordre de hàndicap, i en la segona prova (segon camp), per ordre de la classificació resultant de la primera prova.

 • L’ordre dels tees de sortida del Campionat d’Andorra per Parelles serà, en la primera prova (primer camp) per ordre de hàndicap –del handicap més baix de la parella– i en la segona prova (segon camp) per ordre de la classificació resultant de la primera prova    

Obligacions dels camps seus de les proves

 • El camp s’encarregarà d’elaborar les targetes dels jugadors, el control de les sortides, el control de l’entrega de targetes, l’entrada dels resultats de les targetes al programa de competicions de l’FCPP i l’enviament de la classificació a l’AAPP.                

 • La publicació de les puntuacions i classificacions acumulades serà competència de l’AAPP.

 • El camp facilitarà una peça de fruita i una ampolla d’aigua per jugador, com a mínim.

 • El camp haurà de comunicar a l’AAPP i als jugadors, la decisió d’obrir una sortida del rànquing els divendres, tot incloent l’horari de la prova.

Comité de competició de les proves

Estarà format per dos membres de l’AAPP i un membre del propi camp on es juga la prova. Presidirà el Comité un membre de l’AAPP. 

Horaris de sortides i suspensió de les proves

 • Els horaris de les sortides els establirà el Comitè de Competició i es farà comunicació als jugadors oportunament.
 • La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat del mateix Comitè. En cada prova es respectarà l’horari de sortida que decideixi el Comité.
 • Els jugadors tindran l’opció d’inscriure's per jugar un dels dies determinats per competir. La participació en un o altre dia vindrà determinada per l’ordre d’inscripció.
 • En cas de no presentar-se a les proves sense previ avís i sense un motiu justificat, comportarà l’obligació pel jugador d’abonar l’import de la prova. 

 

PUNTUACIONS

Sistema de puntuació del rànquing d'Andorra

La puntuació del Rànquing d’Andorra ve determinada per dos sistemes: 

 1. S’apliquen els punts de la Graella de PUNTUACIÓ PER COPS REALITZATS.
 2. Se sumen els punts de la Graella de PUNTUACIÓ PER CLASSIFICACIÓ DE LA PROVA.

Notes:
La relació cops-punts és successiva fins arribar a un màxim de 89 cops,
que atorguen 1 punt (part inferior de la taula).

Els resultats inferiors a 40 cops atorgaran un punt extra per cada cop
de menys (part superior de la taula).


Rànquing d’Andorra:
PUNTUACIÓ PER COPS REALITZATS

40 cops        50 punts

50 cops        40 punts

60 cops        30 punts

41 cops        49 punts

51 cops        39 punts

61 cops        29 punts

42 cops        48 punts

52 cops        38 punts

62 cops        28 punts

43 cops        47 punts

53 cops        37 punts

63 cops        27 punts

44 cops        46 punts

54 cops        36 punts

64 cops        26 punts

45 cops        45 punts

55 cops        35 punts

65 cops        25 punts

46 cops        44 punts

56 cops        34 punts

66 cops        24 punts

47 cops        43 punts

57 cops        33 punts

67 cops        23 punts

48 cops        42 punts

58 cops        32 punts

68 cops        22 punts

49 cops        41 punts

59 cops        31 punts

69 cops        21 punts

 


Rànquing d’Andorra:
PUNTUACIÓ PER CLASSIFICACIÓ DE LA PROVA

Guanyador  50

9º    24

17º   14

25º   6

2º   45

10º   22

18º   13

26º   5

3º   40

11º   20

19º   12

27º   4

4º   37

12º   19

20º   11

28º   3

5º   34

13º   18

21º   10

29º   2

6º   31

14º   17

22º   9

30º   1

7º   28

15º   16

23º   8

 

8º   26

16º   15

24º   7

 

 

RESULTATS

Empats a les proves

Cada jugador acumularà punts segons el lloc que ocupi. En cas d’empat en una mateixa posició, als jugadors empatats se’ls assignaran els punts corresponents a la posició en la què empaten. 

En cas d’empat a la primera posició del Campionat d’Andorra Individual i de Parelles se solucionarà amb un matxplay a mort sobtada.

Desempat en la classificació final del rànquing

En cas d’empat en qualsevol posició premiada del Rànquing d’Andorra, es desempatarà segons la suma dels TRES millors resultats obtinguts al Rànquing. En cas de persistir l’empat, es farà servir el quart millor resultat i així successivament fins a desfer l’empat.

Informació dels resultats

Una vegada conclosa cada prova, el camp organitzador penjarà a la vista dels jugadors els resultats scratch. El camp conservarà les targetes de joc que passaran a estar a disposició de l’AAPP. En un període aproximat d’una setmana des de la finalització del torneig puntuable, l’AAPP farà públics els resultats definitius a efectes de de la classificació del rànquing i els punts acumulats, que seran exposats als taulells d’informació dels camps i publicats a la página WEB de l’AAPP.

 

TROFEUS

En funció de les classificacions aconseguides i un cop finalitzades la totalitat de les proves puntuables de la temporada, l’AAPP atorgarà els trofeus següents:

S’atorgaran 2 premis per cada categoria, amb els mencions “Campió” “Subcampió” tant en categories scratch com hàndicaps i individuals o parelles.

Els premis del Rànquing d’Andorra no seràn acumulatius entre categories, atorgant-se el premi de nivell superior, segons l’ordre: Absolut Scratch, Sènior Scratch, Fèmines Scratch, Infants Scratch, Hàndicap Inferior, Hàndicap Superior.

Els premis dels Campionats d’Andorra Individual o de Parelles, tampoc seràn acumulatius, atorgant-se el de més categoria, segons l’ordre: Scratch, Hàndicap.

Lliurament

El premis de la temporada es lliuraran la Nit del Pitch & Putt, la data de la qual es comunicarà oportunament.

 

COMPORTAMENT DURANT EL JOC

Ritme de joc

El jugador haurà de jugar sense demora indeguda. Segons la regla, la penalització per infracció de la regla 3.n és:

 • 1ª infracció: avís sense penalització
 • 2ª infracció: 1 cop de penalització 
 • 3ª infracció: desqualificació 

Normes de comportament

El comportaments incívics seran sancionats pel Comité disciplinari de l’AAPP.

Per determinar els graus d’incivisme i les sancions, es farà d’acord al que hi hagi previst en els reglaments internacionals.

A fi i efecte que quedi constancia de qualsevol reclamació, aquesta, per tenir-se en compte, haurà d’efectuar-se sempre per via electrònica a l’adreça Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Les reclamacions durant la celebració de qualsevol prova es dirigiran a l’àrbitre de la competició i, en el seu defecte, a un membre del comitè de competició o al director del camp. En cas que aquests estiguin competint, s’haurà d’esperar a la finalització de la prova. Posteriorment s’haurà de fer arribar la reclamació per via electrònica.

Tabac

Pel bon esperit de l’esport i per la bona imatge del mateix de cara als nostres juvenils, l’AAPP desaconsella fumar en els camps, així com durant els campionats. Tot i així, si un jugador continua fumant, se li recomana l’ús de cendrer portàtil per evitar la mala imatge d’un camp d’esport amb restes de tabac.

L’AAPP es reserva el dret de modificar el present Reglament.
(Reglament PROVISIONAL 7 juny 2017)

 

Annex:
CALENDARI DE COMPETICIONS 2017-2018
I ALTRES ACTIVITATS DE L'AAPP 

CAMPIONAT D'ANDORRA 2017

Campionat d’Andorra de Parelles 2017: Dia 18 de juny de 2017 (2 camps)
Campionat d’Andorra Individual 2017: Dia 10 de setembre de 2017 (2 camps)

RÀNQUING D'ANDORRA 2017-2018

1a Prova - Dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2017 - Xixerella
2a Prova - Dies 14,15,16 de juliol de 2017 - Ordino
3a Prova - Dies 1, 2 i 3 de setembre de 2017 - Ordino
4a Prova - Dies 6,7,8 d’octubre de 2017 - Xixerella
5a Prova - Dies 20,21,22 d’octubre de 2017 - Ordino
6a Prova - Dies 20,21,22 d’abril de 2018 - Ordino
7a Prova - Dies 11,12,13 de maig de 2018 - Xixerella
8a Prova - Dies 25,26,27 de maig de 2018 - Xixerella

II TRIANGULAR ANDORRA, EUSKADI, GALICIA 2017

Dies 16 i 17 de setembre de 2017

VI OPEN D'ANDORRA - Xixerella 2017

Dies 23 i 24 de setembre de 2017

ALTRES ACTIVITATS

NIT DEL PITCH&PUTT 2017 Dia 21 d’octubre de 2017

Imprimir Correo electrónico
L'AAPP és membre de:
International Pitch&Putt Federation
European Pitch&Putt Association

Camps d'Andorra

La Cortinada ORDINO
Tel. +376 850 400

www.ordinogolfclub.com

Xixerella LA MASSANA
Tel. +376 738 613
www.xixerellapark.com