Classificació acumulada del rànquing d'Andorra 2019 després de la quarta i cinquena proves del 7 de juliol de 2019