Què saps del Pitch&Putt?

L'objectiu del Pitch& Putt és fer un recorregut en el mínim nombre possible de cops ficant la bola a tots els forats del recorregut. Cada forat es pot fer en 3 cops i el total de 18 forats en 54 que és el par del camp. Els cops que es fan de més es diu que són sobre par, i els de menys, sota par. El handicap és un avantatge de cops segons el nivell de la persona i permet competir entre els jugadors de diferents nivells.

Els P&P és un esport obert a tothom, infants i adults, dones i homes poden competir junts. La seva pràctica és molt assequible pel que fa als preus com al temps de joc reduït (2-3 hores), és ecològic amb una superfície reduïda (6-8 ha), requerint poca aigua i escassa despesa de manteniment. A l'estiu fes natura mentre i respira l'aire pur tot practicant un esport que anima! Descobreix més aquí.