Associació Club Esportiu de Pitch&Putt d’Andorra és una entitat esportiva sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció, la pràctica, el desenvolupament i la representació del Pitch&Putt a Andorra així com la projecció i divulgació turística i esportiva dins i fora del país.

 

Les principals funcions de l'AAPP són:

  • Intermediació entre els jugadors d’Andorra i els ens internacionals Fippa, Eppa i altres associacions o federacions per la participació dels jugadors d’Andorra al diversos events.
  • Vetllar pel foment del P&P al país i de les condicions de pràctica i competitivitat dels jugadors.
  • Coordinació de les normes i reglaments que afectin als camps de l'AAPP. 
  • Assessorar sobre construcció de nous camps i/o admissió de nous a l’AAPP. 
  • Organització de campionats com són el Campionat d'Andorra, el Rànquing d’Andorra, campionats inernacionals i altres proves pel desenvolupament del Pitch&Putt. 
  • Seleccionar als jugadors que representin a Andorra en competicions internacionals. 
  • Responsabilitzar-se de l'esport del P&P d'alt nivell. 
  • Sol·licitar subvencions a organismes públics i/o empresa privada amb l’objetiu de millorar i promoure aquest esport i l’esport en general al país i divulgar-lo entre ens grups de població.
  • Ajudar al desenvolupament econòmic i turístic del país a través del foment d’esdeveniments de pitch&putt internacionals a Andorra que atreguin practicants d’aquest esport i dels seus acompanyants. 

Composició de la Junta de l'AAPP

A l’Assemblea General Extraordinària del dia 7 d'abril de 2022, celebrada a la seu social amb el quòrum exigit pels estatuts de l’associació, consta en l’acord núm. 1 apartat b) i adoptat per unanimitat, la següent resolució:

La Junta queda formada pels següents socis:

1. Sra. Carme Morales Frasnedo (Presidenta)
2. Sr. Jose Manuel Veloso Domonte (Vicepresident)
3. Sr. Gonzalo Mendoza Rodríguez (Secretari)
4. Sr. Alberto Garcia Martín (Tresorer)

VOCALS

5. Sr. Antoni Armengol Naudi
6. Sr. Domènec Ferràn Roca
7. Sr. Josep Saiz Segarra
8. Sr. Martí Castella Zanuy
9. Sr. Xavier Pallarés Alonso
10. Sr. Xavier Feliubadaló Moles 

Finançament

L’única font de finançament de l’AAPP –que destina a organització i esdeveniments– és a través d’aportacions, esponsoritzacions o subvencions d’entitats i organismes públics o empreses privades. En queda expresament exclós tot ànim de lucre i no podrà destinar els seus bens a activitats de tipus industrial, comercial, de serveis o similars que permetin repartir beneficis entre els seus membres.

Espònsors

Demana aquí informació per fer-te espònsor de l'AAPP o d'algun dels esdeveniments que organitzem CONTACTA AMB NOSALTRES.